תנאי שימוש

שתף לחבריך

להלן תנאי השימוש. מחובתכם כמשתמשים באתר לקרוא אותם בעיון. אנא הימנעו מגלישה באתר אם אינכם מקבלים את הנאמר בתנאים המפורטים להלן.

    1. מטרת האתר:

א. האתר משמש להשוואת ברוקרים בשוק ההון בתחומים: בורסה ישראלית, מט"ח ובורסה אמריקאית.בנוסף האתר משמש כבמה להבעת דעותיו האישיות של בעליו החוקיים. נושא האתר הוא השקעות בשוק ההון. עניינים נוספים הקשורים לנושא נידונים גם הם באתר, נושאים הקשורים לעניינים פיננסיים וכלכליים.

ב. הדעות המובעות באתר משקפות את דעותיו האישיות של כותב האתר בלבד. הן אינם מזוהות עם אף מוסד, חברה או כל ארגון אחר.

    2. היעדר אחריות למידע:

א. אין שום אחריות בנוגע למידע המוצג באתר. תכני האתר משמשים למטרות אינפורמטיביות בלבד.

ב. בעלי האתר אינם אחראים למהימנות המידע המוצג בו. אין התחיבות מצד בעלי האתר לדיוק, עדכניות, שלמות, או נכונות עובדתית של המידע המופיע באתר.

ג. מבקרי האתר נדרשים לקרוא את הדברים הנאמרים בו בעין ביקורתית. אין לבצע פעולה על סמך הנאמר באתר מבלי לקבל ייעוץ מקצועי בעניין מבעלי הרישיון המתאימים לכך.

ד. אנחנו כבעלי האתר איננו נושאים בשום אחריות לכל נזק או הפסד שיגרם לכם באמצעות השימוש במידע המופיע באתר. כל השקעה בשוק ההון היא על אחריותכם בלבד. עליכם לקחת בחשבון שהשקעה כזאת עלולה להסתיים בהפסד כספי ניכר.

ה. בעצם השימוש באתר אתם מתחייבים מפורשות לפטור את בעלי האתר מכל נזק שייגרם לכם בעתיד כתוצאה מהחלטות וממידע שיתבסס על התכנים המפורסמים באתר.

    3. התכנים באתר אינם תחליף לייעוץ השקעות אישי:

א. כל התכנים המופיעים באתר אינם יכולים ואינם מיועדים להיות תחליף לייעוץ פיננסי אישי. בכל נושא המופיע באתר עליכם להתייעץ עם איש מקצוע בנושא. יועץ מס או יועץ השקעות המתחשבים בנתוניו האישיים של כל משקיע. שימוש בתכני האתר הוא באחריותכם האישית בלבד ולנו כבעלי האתר אין אחריות על אופן השימוש.

ב. כמשתמשים באתר אתם מודעים לכך כי פרופיל הסיכון האישי שלכם הכולל את מטרותיכם הכלכליות ואופק ההשקעות שלכם אינם ידועים לבעלי האתר או למשתמשים אחרים המגיבים באתר. בהתאם לכך התכנים באתר אינם יכולים לשמש כתחליף לייעוץ פנסיוני.

התכנים באתר אינם בגדר:

ייעוץ פנסיוני כהגדרתו בחוק, ייעוץ מס, ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, ייעוץ מכל סוג שהוא בדבר כדאיות רכישה, מכירה, החזקה של ניירות ערך, נכס פיננסי, או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם.

ג. השכלתם של בעלי האתר אינה בתחום שוק ההון וניסיונם התעסוקתי אינו רלוונטי לתחום. בעלי האתר הינם משקיעים חובבים.

ד. בעלי האתר אינם מוסמכים כיועצי השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ שיווק וניהול תיקי השקעות.

ה. בעלי האתר אינם גובים תשלום עבור כל שירות הנוגע לשוק ההון ולייעוץ פיננסי.

ו. השימוש באתר אינו יוצר בשום צורה שהיא יחסי יועץ השקעות לקוח. אין כל יחסי אמון מיוחדים ביניכם כמשתמשים באתר לבין בעלי האתר.

ז. בעלי האתר רשאים לקנות, למכור ולהחזיק בניירות ערך או בנכסים פיננסיים הנזכרים באתר.

 

    4. קישורים חיצוניים:

א. בעלי האתר אינם נושאים באחריות לתכנים באתר שמקורם בקישורים חיצוניים. בעלי האתר אינם אחראים לחומר הפרסומי המופיע באתר.

ב. הכניסה לקישורים אלו הם על אחריות המשתמש בלבד. עליכם לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים בכדי להימנע מהידבקות בוירוסים בעקבות הכניסה לקישורים המפורסמים באתר.

    5. חומר פרסומי באתר:

א. האתר משכיר שטחי פרסום לחברות שונות. כל הפרסומים המופיעים באתר  אינם בשליטתנו. פרסומם אינו מהווה המלצה שלנו לרכישת המוצרים או השירותים המפורסמים.

ב.  האתר משתתף בתכניות שותפים שונות המתגמלות את בעל עבור קישור למוצרים שלהם.

    6. מדיניות תגובות קוראים

א. הקוראים יכולים להגיב לחומר המפורסם באתר.

ב. בעלי האתר אינם אחראים לתכני התגובות. האחריות על התוכן של הדעות המובעות בתגובות היא על המגיבים עצמם.

ג. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות למחוק תגובות ללא אזהרה מוקדמת במקרים הבאים:

1: בקשות לייעוץ השקעות המותאם אישית לצרכי המגיב.

2: תגובות בוטות, פוגעות, מסיתות או מזיקות. כולל תגובות המהוות עברה על חוקי מדינת ישראל.

3: תגובות הכוללות תכנים מסחריים. כולל תגובות הכוללות קישורים לאתרים אחרים.

4: תגובות המפרות את זכויות היוצרים של בעלי הזכויות הרלוונטיות.

5:אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות למחוק תגובות מכל סיבה אחרת הנראית לנו מוצדקת.

    7. זכויות בעלי האתר:

א. בעלי האתר יכולים בכל זמן שהוא לשנות את נושא האתר, למחוק את האתר או למכור אותו ללא הודעה מוקדמת מראש.

ב. בעלי האתר יכולים למנוע מהגולשים באתר את השימוש בו או את הגישה לשירותיו בהתאם לשיקול דעתם המוחלט.

ג. בעלי רשאים לשנות כל פרט באתר החל מתנאי השימוש ועד למבנה האתר ועיצובו. אין לבוא בכל טענה כלפינו בנוגע לשינויים באתר.

ד.עליכם מוטלת האחריות לקרוא מדי פעם את תנאי השימוש  ולשים לב לשינויים בתנאים. התאריך בתחתית העמוד הוא המועד האחרון לשינוי. המשך השימוש באתר מהווה הסכמה למדיניות זאת.

    8. הסכמת המשתמשים באתר:

בעצם השימוש באתר, הנכם מצהירים כי גלשתם לאתר מרצונכם החופשי וכי הנכם מסכימים לתנאי השימוש.  אם אינכם מסכימים לתנאי השימוש אנחנו מבקשים מכם לא לגלוש באתר.

 
אין לראות בתוכן הטקסט באתר זה המלצה לרכישה/מכירה של ניירות ערך ספציפיים ו/או תחליף לייעוץ פיננסי שקול המותאם לצרכיו של המשקיע. האתר אינו אחראי לתוכן המתפרסם על ידי הגולשים . תגובות הגולשים המתפרסמות בתגובות הינן דעותיהם האישיות של המגיבים בלבד ובאחריותם הבלעדית. כל העושה שימוש במידע המתפרסם באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד.  

בשימוש באתר אתה מסכים לתנאי השימוש בו
Back to Top

2020 © 2019 © כול הזכויות שמורות ל IsraelBroker השוואת ברוקרים